Oferta


Usługi pielęgnacyjne


• opieka pielęgnacyjna 24g 7 dni w tygodniu
• pielęgnacja odleżyn
• pomiar cukru
• pomiar INR
• iniekcja podskórna, domięśniowa
• iniekcje dożylna
• wlewy kroplowy założenie wenflonu
• pobranie krwi
• toaleta w łóżku
• cewnikowanie pęcherza
• płukanie pęcherza
• zmiana opatrunku
• zdejmowanie szwów
• EKG
• pielęgnacja stomii i wymiana worków stomijnychRehabilitacja


Umożliwiamy dostęp do usprawniania rehabilitacyjnego pacjentom pozbawionym narządu ruchu lub układu nerwowego, bez względu na wiek, czy stopień uszkodzenia. Specjalizujemy się także w złamaniach szyjki kości udowej. Dzięki prowadzonej rehabilitacji w naszym Domu Seniora  kilkoro naszych podopiecznych zaczęło na nowo chodzić. Jest to dla nas bardzo duży sukces i powód do dumy


Terapia zajęciowa


Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w Domu Seniora Parkowy Dworek jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, rozwój osobowości, kształcenie charakteru, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Aktywny udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci zajęciowi starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. Poprzez poszczególne zajęcia osiąga różne cele, które powinny być zawsze określone indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych osób. Wszystkie działania terapeuty muszą być dostosowane do sytuacji podopiecznego, czyli do zmniejszonej wydolności psychicznej, obniżonej sprawności fizycznej, zaniżonej motywacji, aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia.